Forum L2PreSence

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Forum SMF zosta?o uruchomione!

Pages: [1]   Go Down

Author Topic: Server rules / Regulamin serwera  (Read 5895 times)

Antek

  • Administrator
  • Nowy u?ytkownik
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 9
    • View Profile
Server rules / Regulamin serwera
« on: June 10, 2020, 05:30:56 PM »

Following server rules include priviledges and duties of players and administration to ensure good and healthy server atmosphere:

1.   The most important thing is good behavior:
a.   Both sides are obligated to respect each other. It is forbidden to use vulgar words. Person who uses vulgarisms can be punished up to 7 days in-game ban.
b.   English language on SHOUT and HERO VOICE is mandatory. Not obeying this rule may be punished by chat-ban up to 30 days
c.   It is forbidden to use vulgar nicks of characters, pets, names of clans and alliances. Vulgar nicks will be renamed by GM, pets will be deleted. In case of clan / alliance - it will be dissolved and clan / alliance leader will get 7 days ban.
d.   It's forbidden to use vulgar titles - punishment similar like in previous point.
e.   In Giran and Aden it's forbidden to use SHOUT to advertise Sell/Buy/Trade offers. Just use the TRADE channel.

2.   Dual Box is allowed but there are some conditions to apply:
a.   It is allowed to use dualbox + offline shop but each player can use only 1 offline shop. If player uses more offline shops, he may lose his characters.
b.   It's forbidden to use more than 2 active accounts, for example: main account + support account + support account = Multibox. 7 days ban for the first time and perm ban for the second time.

Dual Box definition:
Quote
Simultaneously using 2 accounts by one person. Using 2 accounts on different PCs is also considered as dualbox.

3.   Consious using bugs and exploits is forbidden on server. Not informing the adminisration about finding a bug or exploit is punishable from 30 days up to perm ban, even if it was first time. In case of using bugs and exploits by clan members - clan leader is also punished.

4.   It's allowed to use CP Potions Spam, Infinite Zoom, Coloured Chat, Drop&Spoil Patch. Although it's forbidden to use programs that directly influent on character, such as: L2 Walker and l2walker-based bots. Permanent ban for using bots.

5.   Players are responsible for their accounts. Keep in mind that if you share your account login and password, administration might not help you if you lose account/items.

6.   Administration and GMs will not refund any items lost because of server error.

7.   Trying to convince or forcing Admins / GMs to change their mind in any case (for example changing event rewards) is punishable up to 3 days ban.

8.   All bugs have to be reported on forum, not in game by PM to GM. In case of serious bugs and exploits please write PM on forum directly to Admins or Developers. Also there is possible to report bug on server TeamSpeak.

9.   It's forbidden to attack newbie players (without 1st profession) in their starting locations, Gludin Village and Gludio Village by characters with 24+ level. It's punishable up to 30 days of ban.

10.   Scamming is forbidden. Cheating by selling different items than Shop Description (for example Gemstone D as Stone of Purity) is punishable up to 30 days for all accounts.


Server administration duties:
1. We oblige to behave well and properly. GM who will not obey this rule in extreme case can be fired.

2. GM will be present on server TeamSpeak. There will be possibility to talk about problems or suggestions.

3. GM have to organize couple of events every month, including PvP event and additional some kind of funny event.

4. GM have to solve players problems within 7 days from the time problem was reported, excluding bugs whch may take some more time.

5. Developers will do regular work with server files.Mając na uwadze dobro graczy oraz administracji regulamin serwera L2PreSence zawierać będzie obopólne przywileje jak i obowiązki wypisane poniżej:

1. Najważniejszym punktem w regulaminie jest przestrzeganie kultury.
1a. Obie strony zobowiązane są do poszanowania siebie nawzajem. Zabronione jest używanie wulgarnych wyrazów. Osoba używająca wulgaryzmów może liczyć na  karę do 7 dni Bana w grze
1b. Na SHOUT i HV obowiązuję język angielski, za nie przestrzeganie tego nakazu są CHATBANY nawet do 30 dni
1c. Zabronione jest stosowanie wulgarnych nicków postaci/petów lub nazw klanów/ally. Za wulgarne nicki kara będzie dowolnie wybrana nazwa przez gma/ utrata peta. W przypadku klanów/ally automatyczne rozwiązanie, a lider klanu/ally otrzyma 7 dni bana.
1d. Zabronione jest używanie wulgaryzmów/wyrażeń wulgarnych w title, kary podobne jak punkt 1a.
W miastach Giran, Aden zabronione są oferty sprzedaży/kupna/wymiany na SHOUT (!). Od tego jest kanał TRADE(+)


2. Dopuszcza się używania DualBox'a przez graczy. Na następujących warunkach:
Użycie dualboxa + offline shopa. Każdy użytkownik może uruchomić max 1 offline shop. W przypadku złapania więcej niż 1 offline shop gracz może się liczyć z utratą postaci.

Zabronione jest używanie więcej niż dwóch kont, na przykład: konto główne +konto dodatkowe+ kolejne konto. Używanie Multiboxa będzie kończyło się za 1 razem banem na 7 dni na wszyskie postacie, za 2 razem permbanem.

Quote from: Definicja DualBox
Na serwerze L2PreSence DualBoxem jest: jednoczesne korzystanie z 2 kont przez jedną osobę.
 Dualboxem jest również włączenie 2 kont na dwóch komputerach przez jedną osobę.

3. Wszelkie świadomie używanie Buggów/Exploitów na serwerze jest zabronione. Niepoinformowanie administracji o wykrytym błędzie zagrożone jest karą od 30 dni po PermBana już przy pierwszym wykroczeniu, w przypadku wykorzystywania buga przez klan oprócz złapanych klanowiczy karę ponosi lider klanu.

4. Dodatkowe ułatwienia gry typu: Spam CP, ZoomHack, Kolorki, Drop-Spoil są dozwolone. Jednak zabronione jest używania programów służących i istotnie ingerujących w postać gracza typu L2 Walker lub inne boty. Karą jest PermBan.

5. Gracze odpowiadają za swe konta. Udostępniając innym osobom login i hasło, muszą się liczyć z brakiem pomocy ze strony Administracji w przypadku okradzenia/utraty konta.

6. Administracja/GM'owie nie zwracają rzeczy utraconych z przyczyn błędów serwera.

7. Zabronione są wszelkie formy wymuszania od Adminów/GM'ów jakichkolwiek rzeczy, dotyczy to też wymiany nagród z Eventów. Karą może być nawet ban do 3 dni.

8. Wszelkie bugi proszę zgłaszać na forum, a nie w grze na PM GM'a. W przypadku poważnych błędów/exploitów zgłoszenia proszę dokonywać na PM na forum do Administratorów lub programistów. Bugi można też zgłaszać na TS'ie.

9. Zabronione jest zabijanie/atakowanie przez osoby z lewelem 24+ postaci bez 1 profesji na terytoriach: wioski startowe, Gludio, Gludin. Za łamanie tego punktu regulaminu jest kara ban do 30 dni.

10. Zabroniony jest scaming. Oszukiwanie poprzez wystawianie na sprzedaż itemów/materiałów innych niż opisane w dymku będzie karane banem do 30 dni na wszystkie konta.


Obowiązki Obsługi Serwera:
1. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad kultury. Nieprzestrzeganie zasad w skrajnych wypadkach kończyć się będzie usunięciem z pełnionej funkcji.

2. Game Master dostępny będzie na prywatnym TeamSpeak, gdzie będzie można przedstawić ewentualnie swój problem bądź sugestię dotyczącą serwera.

3. Game Master zobowiązuje się do organizowania kilku eventów w miesiącu. W tym eventu PvP oraz dodatkowo jakiegoś eventu w formie "zabawy".

4. Game Master zobowiązują się do rozwiązania problemów graczy w ciągu 7 dni, za wyłączeniem bugów.

5. Developerzy zobowiązują się do regularnej pracy przy plikach.
« Last Edit: June 14, 2020, 10:09:50 AM by NewbieGuide »
Logged
Pages: [1]   Go Up