Forum L2PreSence

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Forum SMF zosta?o uruchomione!

Pages: [1] 2 3
 1 
 on: June 24, 2020, 10:13:23 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Dear players, some of you have probably noticed that the counter on the L2Presence website has stopped
The beta was supposed to start on 26/06/2020. I purposely stopped the meter because in the meantime something very, very interesting happened :)
L2PreSence & L2Emi administrators are joining forces to create a server that many people have been waiting for. The stage of talks and arrangements is behind us: D. We are currently in the works phase (there is really a lot of work !!). Do not count on the server coming up in a week or two: shock: Many people asked in PM and asked us about our discord "https://discord.gg/E6rxkve". I am asking you to sign up, because the forum L2PreSence will be closed soon. In its place another will be created, about which we will inform you, about this and other progress, just on the discord :)
For current and new L2Emi players: the server will work as it has been so far.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy gracze, część z was pewnie zauwazyła, że licznik na stronie L2Presence został zatrzymany 
Beta miała wystartować 26.06.2020. Celowo zatrzymałem licznik, ponieważ w miedzyczasie wydarzyło się coś bardzo, bardzo interesujacego  :)
Administratorzy L2PreSence & L2Emi łaczą swoje siły aby stworzyć serwer, na który wiele osób czekało. Etap rozmów i ustaleń, już jest za nami  :D. Obecnie jestesmy już w fazie prac (pracy jest naprawde dużo!!). Nie liczcie, że serwer wystaruje już za tydzień czy za dwa  :shock:  Wiele osób pytało w PM i prosiło namiar na nasz discord " https://discord.gg/E6rxkve ". Prosze was o zapisywanie się, ponieważ forum, L2PreSence zostanie w niedługim czasie zamknietę. W jego miejsce powstanie inne, o czym poinforumjemy was, o tym i innych postępach, własnie na discordzie  :)
Do obecnych i nowych graczy L2Emi: serwer będzie pracował, jak do tej pory.

 2 
 on: June 21, 2020, 02:05:21 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
1. Download and install Lineage II Interlude Client (Game client, packaged with RAR program)
2. Download Lancher Updater
3. Paste Updater in to Lineage 2 Main Game Folder.
4. Create New Account on http://www.accl2presence.com
5. Launch and Enjoy Your Game ! :)
http://www.l2presence.com/downloads/
----------------------------------------------------------------
1. Pobierz i zainstaluj klienta Lineage II Interlude (klient gry, spakowany programem RAR)
2. Pobierz Lancher Updater
3. Wklej Updater do głównego folderu gry Lineage 2 i uruchom.
4. Utwórz nowe konto w http://www.accl2presence.com
5. Uruchom grę- Życzymy udanej zabawy! :)
http://www.l2presence.com/downloads/

 3 
 on: June 14, 2020, 08:16:24 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Dear players,
26.06.2020 we start with beta server tests.
The test will last 7 days.
Rate during tests:
ADENA x40
EXP / SP x40
SPIL x40
DROP x40
sealstoneamount x10
There will be a "Server Helper" cat in each city  ;). You can buy everything you need from him. It also has 60 minutes buffs and several other extras. Cat prices are in adenas. In case of problems, bugs, please write in the forum in the "Bugs and Problems" section. After completing the tests, the appropriate corrections and changes will be made. The database will be cleared and we start with x4 rate.
Good luck  :D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drodzy gracze,
26.06.2020 startujemy z beta testami serwera.
Test potrwa 7 dni.
Raty podczas testów:
ADENA x40
EXP/SP x40
SPIL x40
DROP x40
sealstoneamount x10
W kazdym mieście będzie stał kot "Serwer Helper"  ;). Mozna u niego kupić wszystko co jest potrzebne . Posiada także buffy 60 minutowe oraz kilka innych dodatków. Ceny u kota są w adenach. W przypadku kłopotów, bugów, prosze pisać na forum w dziale "Bugs and Problems". Po zakończeniu testów, odpowiednie poprawki oraz zmiany, zostaną wprowadzone. Baza zostanie wyczyszczona i startujemy z ratami x4.
Powodzenia  :D

 4 
 on: June 11, 2020, 06:11:44 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Name of the server: L2PreSence

Chronicle: Interlude

Dualbox: Allowed+OfflineShop

Server start: --

Dedicated server:
Hardware:
CPU:  Xeon 2X E5-2620
Mem: 64 GB
SSD: 2 x 240 GB Raid 1
Bandwidth 1000 Mbps
Network Uptime Guarantee 99.99%

1.)Server rate:
- XP/SP – x4
- Adena – x4
- Drop – x3
- Spoil – x3
- Quests – x1
- Seal Stones – x1

2.)Enchant:
- SAFE ENCHANT ARMOR=3
- SAFE ENCHANT WEAPON=3
- SAFE ENCHANT MAGIC WEAPON=3
- MAX ENCHANT ALL=30
- FAIL BLESS ENCHANT DECREASE LEVEL=0

3.)Additional information:
- MAX MAINCLASS LEVEL=80
- MAX SUBJOB LEVEL=80
- MAX BUFF SLOTS=20
- WEDDINGSYSTEM
- JAILSYSTEM  ;)
- OFFLINESHOP-MAX 12h
- SIA CAT MANAGER

 5 
 on: June 10, 2020, 06:19:56 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Hello, as some of you have noticed, we have some big changes.
The original purpose of the server "was to be for friends", so the requirements and financial effort did not have to be high.
Over time, what was was no longer enough. The number of players has increased and the server has grown  ;).

So we decided to make changes and update for players:
- webpage;
- forum;
- establish cooperation with the new L2OFF file developer  8);
- buy a new, more efficient server;

I hope that all old and new users will have a good time on the L2PreSence server again.Witam, jak część z was zdążyła zauważyć, mamy pewne duże zmiany.
Oryginalne przeznaczenie serwera "miał być dla przyjaciół", więc wymagania i nakład finansowy nie musiał być wysoki.
Z biegiem czasu, to co było, to już nie wystarczało. Liczba graczy się zwiększyła i serwer się rozrósł  ;).

Tak więc postanowiliśmy, wprowadzić zmiany i  zaktualizować dla graczy:
- stronę internetową;
- forum;
- zawiązać współpracę z nowym developerem plików L2OFF  8);
- zakupić nowy, wydajniejszy serwer;

Mam nadzieję że wszyscy starzy użytkownicy i nowi, znów będą miło spędzać czas na serwerze L2PreSence.

 6 
 on: June 10, 2020, 05:36:33 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Lieange 2 L2PreSence forum has been created either for players and administartion in order improve comunication between them. Here you are be able to find any information connected with server's life.

The following rules have to be obeyed:

1. Forum users are obligated to behave in proper way. It's forbidden to use words that are commonly accepted as offensive.
2. It is forbidden to insult other users of forum, either regular users as same as persons responsible for the forum and the game
3. It is forbidden to create multiple accounts in order to vote in polls, stating your point of view in various important issues etc.
4. It is forbidden to spread pron content and advertising pornographic sites on forum.
5. It is required to ask the administration for a permission to advertise any kind of site, forum or company.
6. Spreading not real and not confirmed informations and/or gossips about the server that are aimed to confuse others is punished with permament ban.

Non-conformence to these rules will be punished.Forum serwera L2PreSence zostało stworzone dla graczy i administracji aby ułatwić i polepszyć komunikację pomiędzy nimi. Tutaj można znaleźć wszelkie informacje związane z życiem serwera i jego funkcjonowaniem.

Na forum panują następujące zasady:

1. Użytkownicy forum zobowiązani są do zachowywania się w sposób kulturalny - zabrania się używania słownictwa powszechnie uznawanego za obraźliwe.
2. Zabronione jest obrażanie innych użytkowników forum, jak i osób, które dbają o forum i serwer.
3. Zabronione jest tworzenie wielu kont w celu głosowania w ankietach lub wypowiadania się w poważnych tematach.
4. Zabronione jest szerzenie pornografii i reklamowanie stron pornograficznych.
5. Wymagana jest zgoda administracji na reklamowanie jakichkolwiek innych stron, for lub firm.
6. Szerzenie nieprawdziwych i nie potwierdzonych informacji lub plotek o serwerze, które wprowadzają w błąd innych graczy jest karane permanentnym banem.

Nie dostosowanie się do powyższych zasad będzie karane.

 7 
 on: June 10, 2020, 05:30:56 PM  
Started by Antek - Last post by Antek
Following server rules include priviledges and duties of players and administration to ensure good and healthy server atmosphere:

1.   The most important thing is good behavior:
a.   Both sides are obligated to respect each other. It is forbidden to use vulgar words. Person who uses vulgarisms can be punished up to 7 days in-game ban.
b.   English language on SHOUT and HERO VOICE is mandatory. Not obeying this rule may be punished by chat-ban up to 30 days
c.   It is forbidden to use vulgar nicks of characters, pets, names of clans and alliances. Vulgar nicks will be renamed by GM, pets will be deleted. In case of clan / alliance - it will be dissolved and clan / alliance leader will get 7 days ban.
d.   It's forbidden to use vulgar titles - punishment similar like in previous point.
e.   In Giran and Aden it's forbidden to use SHOUT to advertise Sell/Buy/Trade offers. Just use the TRADE channel.

2.   Dual Box is allowed but there are some conditions to apply:
a.   It is allowed to use dualbox + offline shop but each player can use only 1 offline shop. If player uses more offline shops, he may lose his characters.
b.   It's forbidden to use more than 2 active accounts, for example: main account + support account + support account = Multibox. 7 days ban for the first time and perm ban for the second time.

Dual Box definition:
Quote
Simultaneously using 2 accounts by one person. Using 2 accounts on different PCs is also considered as dualbox.

3.   Consious using bugs and exploits is forbidden on server. Not informing the adminisration about finding a bug or exploit is punishable from 30 days up to perm ban, even if it was first time. In case of using bugs and exploits by clan members - clan leader is also punished.

4.   It's allowed to use CP Potions Spam, Infinite Zoom, Coloured Chat, Drop&Spoil Patch. Although it's forbidden to use programs that directly influent on character, such as: L2 Walker and l2walker-based bots. Permanent ban for using bots.

5.   Players are responsible for their accounts. Keep in mind that if you share your account login and password, administration might not help you if you lose account/items.

6.   Administration and GMs will not refund any items lost because of server error.

7.   Trying to convince or forcing Admins / GMs to change their mind in any case (for example changing event rewards) is punishable up to 3 days ban.

8.   All bugs have to be reported on forum, not in game by PM to GM. In case of serious bugs and exploits please write PM on forum directly to Admins or Developers. Also there is possible to report bug on server TeamSpeak.

9.   It's forbidden to attack newbie players (without 1st profession) in their starting locations, Gludin Village and Gludio Village by characters with 24+ level. It's punishable up to 30 days of ban.

10.   Scamming is forbidden. Cheating by selling different items than Shop Description (for example Gemstone D as Stone of Purity) is punishable up to 30 days for all accounts.


Server administration duties:
1. We oblige to behave well and properly. GM who will not obey this rule in extreme case can be fired.

2. GM will be present on server TeamSpeak. There will be possibility to talk about problems or suggestions.

3. GM have to organize couple of events every month, including PvP event and additional some kind of funny event.

4. GM have to solve players problems within 7 days from the time problem was reported, excluding bugs whch may take some more time.

5. Developers will do regular work with server files.Mając na uwadze dobro graczy oraz administracji regulamin serwera L2PreSence zawierać będzie obopólne przywileje jak i obowiązki wypisane poniżej:

1. Najważniejszym punktem w regulaminie jest przestrzeganie kultury.
1a. Obie strony zobowiązane są do poszanowania siebie nawzajem. Zabronione jest używanie wulgarnych wyrazów. Osoba używająca wulgaryzmów może liczyć na  karę do 7 dni Bana w grze
1b. Na SHOUT i HV obowiązuję język angielski, za nie przestrzeganie tego nakazu są CHATBANY nawet do 30 dni
1c. Zabronione jest stosowanie wulgarnych nicków postaci/petów lub nazw klanów/ally. Za wulgarne nicki kara będzie dowolnie wybrana nazwa przez gma/ utrata peta. W przypadku klanów/ally automatyczne rozwiązanie, a lider klanu/ally otrzyma 7 dni bana.
1d. Zabronione jest używanie wulgaryzmów/wyrażeń wulgarnych w title, kary podobne jak punkt 1a.
W miastach Giran, Aden zabronione są oferty sprzedaży/kupna/wymiany na SHOUT (!). Od tego jest kanał TRADE(+)


2. Dopuszcza się używania DualBox'a przez graczy. Na następujących warunkach:
Użycie dualboxa + offline shopa. Każdy użytkownik może uruchomić max 1 offline shop. W przypadku złapania więcej niż 1 offline shop gracz może się liczyć z utratą postaci.

Zabronione jest używanie więcej niż dwóch kont, na przykład: konto główne +konto dodatkowe+ kolejne konto. Używanie Multiboxa będzie kończyło się za 1 razem banem na 7 dni na wszyskie postacie, za 2 razem permbanem.

Quote from: Definicja DualBox
Na serwerze L2PreSence DualBoxem jest: jednoczesne korzystanie z 2 kont przez jedną osobę.
 Dualboxem jest również włączenie 2 kont na dwóch komputerach przez jedną osobę.

3. Wszelkie świadomie używanie Buggów/Exploitów na serwerze jest zabronione. Niepoinformowanie administracji o wykrytym błędzie zagrożone jest karą od 30 dni po PermBana już przy pierwszym wykroczeniu, w przypadku wykorzystywania buga przez klan oprócz złapanych klanowiczy karę ponosi lider klanu.

4. Dodatkowe ułatwienia gry typu: Spam CP, ZoomHack, Kolorki, Drop-Spoil są dozwolone. Jednak zabronione jest używania programów służących i istotnie ingerujących w postać gracza typu L2 Walker lub inne boty. Karą jest PermBan.

5. Gracze odpowiadają za swe konta. Udostępniając innym osobom login i hasło, muszą się liczyć z brakiem pomocy ze strony Administracji w przypadku okradzenia/utraty konta.

6. Administracja/GM'owie nie zwracają rzeczy utraconych z przyczyn błędów serwera.

7. Zabronione są wszelkie formy wymuszania od Adminów/GM'ów jakichkolwiek rzeczy, dotyczy to też wymiany nagród z Eventów. Karą może być nawet ban do 3 dni.

8. Wszelkie bugi proszę zgłaszać na forum, a nie w grze na PM GM'a. W przypadku poważnych błędów/exploitów zgłoszenia proszę dokonywać na PM na forum do Administratorów lub programistów. Bugi można też zgłaszać na TS'ie.

9. Zabronione jest zabijanie/atakowanie przez osoby z lewelem 24+ postaci bez 1 profesji na terytoriach: wioski startowe, Gludio, Gludin. Za łamanie tego punktu regulaminu jest kara ban do 30 dni.

10. Zabroniony jest scaming. Oszukiwanie poprzez wystawianie na sprzedaż itemów/materiałów innych niż opisane w dymku będzie karane banem do 30 dni na wszystkie konta.


Obowiązki Obsługi Serwera:
1. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad kultury. Nieprzestrzeganie zasad w skrajnych wypadkach kończyć się będzie usunięciem z pełnionej funkcji.

2. Game Master dostępny będzie na prywatnym TeamSpeak, gdzie będzie można przedstawić ewentualnie swój problem bądź sugestię dotyczącą serwera.

3. Game Master zobowiązuje się do organizowania kilku eventów w miesiącu. W tym eventu PvP oraz dodatkowo jakiegoś eventu w formie "zabawy".

4. Game Master zobowiązują się do rozwiązania problemów graczy w ciągu 7 dni, za wyłączeniem bugów.

5. Developerzy zobowiązują się do regularnej pracy przy plikach.

Pages: [1] 2 3